Følg

Personsvartjenester

Bruker du iPhone, les om visual voicemail her! 

Kom i gang med Personsvar

Her får du vite hvordan du bruker Personsvar, Personsvar Direkte, Personsvar Pluss og Bedriftsvar. Både i Norge og utenfor landets grenser.

Hvordan ringe din svarer

Personsvar-nummeret til NetCom er 921 00 000. Dette nummeret er felles for alle som har NetCom-abonnement. Ved å ringe dette nummeret fra din egen mobil, kommer du rett til din private personsvartjeneste.

 1. Lagre personsvarnummeret inn på 1-tasten: Hold 1-tasten inne, taste inn +47 921 00 000 og lagre.
 2. For å ringe personsvar direkte: Hold 1-tasten inne i noen sekunder.
 3. Telefonen ringer da automatisk opp din personsvarer og spiller av meldingene dine.

Hurtigtaster for å spille av Personsvar

Tips: Du kan trykke mens du lytter til meldinger

 • Valg 1 - Spol 8 sekunder tilbake
 • Valg 3 - Spol 8 sekunder frem
 • Valg 5 - Slett melding
 • Valg 6 - Neste melding
 • Valg 7 - Pause, tast 7 for å fortsette igjen
 • Valg 11 - Spol til begynnelsen av meldingen
 • Valg 33 - Spol til slutten av meldingen
 • Valg 0 - Ring tilbake

Ringe personsvar fra en annen telefon

Når du skal ringe Personsvar fra en annen telefon enn din egen må du taste en personlig PIN-kode. Har du ikke opprettet egen kode er standardkoden 1993.

Slik går du fram:

 1. Ring +47 921 00 001
 2. Tast inn ditt telefonnummer, avslutt med *
 3. Mens du hører velkomstmeldingen din; trykk * for å komme til innlogging. Du blir da spurt om å taste din PIN-kode (første gang du logger inn er koden 1993)
 4. Tast inn kode og avslutt med * for å høre på talemeldingene dine

Endre PIN-kode

Når du skal ringe Personsvar fra utlandet, eller fra en annen telefon enn din egen, må du bruke PIN-kode. For å endre kode kan du følge en av løsningene under:

 1. Fra Norge ring 921 00 000. Tast #34. Nå blir du bedt om å taste ny kode.
 2. Bruker du Visual Voicemail for iPhone så kan du i menyen bytte PIN.

Lag personlig velkomsthilsen

Leser du inn din egen personlige velkomsthilsen på svareren, øker sjansene for at venner og bekjente legger igjen en beskjed. De som ringer vet at de er kommet til rett person, og vil i større grad velge å legge igjen en beskjed.

Slik gjør du:

 1. Ring personsvarnummer +47 921 00 000
 2. Tast 3 for personlig oppsett
 3. Tast 1 for Velkomsthilsen
 4. Les inn din hilsen
 5. Bekreft med * (stjerne)
 6. Tast 2 for å lagre meldingen

Personlig velkomsthilsen er din normale velkomstmelding som spilles av når du ikke er tilgjengelig. Ring 921 00 501 for å legge inn Personlig velkomsthilsen direkte.

Opptatthilsen spilles av når du trykker "legg på knappen" på din mobil. Ring 921 00 502 for å legge inn Opptatthilsen direkte.

Spesialhilsen er en midlertidig hilsen som overstyrer alle andre velkomsthilsener du måtte ha lest inn (normal, opptatt eller internasjonal). Denne kan brukes når du f.eks. er syk, på kurs eller på ferie. Når Spesialhilsen er lest inn og aktivert, får du en påminnelse om dette når du ringer din egen svarer. Når du sletter din Spesialhilsen vil din Normalhilsen igjen spilles av. Ring 921 00 500 for å legge inn Spesialhilsen direkte.

Internasjonal hilsen kan du lese inn på f.eks engelsk. Når det kommer anrop til din Personsvar fra et utenlandsk nummer, vil din Internasjonale hilsen avspilles automatisk. Ring 921 00 503 for å legge inn Internasjonal hilsen direkte.

Hvordan viderekoble telefonen

NetCom aktiverer automatisk viderekobling fra din mobiltelefon til din personsvarer når mobiltelefonen er slått av, opptatt eller utenfor dekning. Du kan også velge å viderekoble manuelt. Da benytter du disse tastevalgene:

 • Viderekoble alle samtaler: Tast 21
 • Viderekoble når du ikke svarer: Tast 61
 • Viderekoble når det er opptatt:  Tast 67
 • Viderekoble når det av andre grunner ikke oppnås kontakt med din mobiltelefon: Tast 62

Slik gjør du:

 • Tast **Viderekoblingstype (tallkode)*telefonnummer du skal viderekoble til **ønsket tid (5-30 sek)#ring (grønn tast).

- Ved viderekobling av alle samtaler (tast 21), kan man ikke legge inn sekundverdi (5-30 sek). Kode vil derfor bli slik: **21*nummer#

- Du ønsker f.eks å sette et anrop til svareren dersom du ikke svarer innen 10 sekunder. Da taster du: **61*92100000**10# og ring (grønn tast).

- Du sletter alle viderekoblinger ved å taste:  ##002#send

Personsvar Direkte

Med Personsvar Direkte blir personsvarmeldinger levert direkte til din mobil som MMS-talemeldinger. Du står da fritt til å spille av meldinger i den rekkefølgen du måtte ønske, ringe direkte tilbake eller svare med SMS/MMS. Bruk av Personsvar blir da mye enklere.

Meldingene blir markert som avspilte på serveren når de er mottatt på telefonen. Vi vil alltid lagre kopi av meldingen på serveren i 5 dager så du vil kunne ringe inn vanlig for å høre på slettede meldinger.

Priser

Personsvar Direkte er en gratis tilleggsfunskjon til Personsvar. Den krever derfor at du allerede har aktivert Personsvar eller Personsvar Pluss på ditt abonnement. Tjenesten koster ingenting ved bruk i Norge. For bruk i utlandet gjelder vanlig takst for mottak av MMS.

Slik bestiller du Personsvar Direkte:

 • Send SMS med kodeord PSDirekte til 1989
 • Bestill tjenesten på Min side
 • Kontakt kundesenteret

Personsvar Pluss

Dersom du har Personsvar Pluss kan du videresende talemeldinger til andre som har Personsvar.

Slik gjør du:

 1. Ring opp personsvareren din på 921 000 00
 2. Når du har lyttet til meldingen du vil videresende: Tast 3 og nummeret du skal videresende til og * (stjerne) når du har hørt meldingen.

Skriv ut faks mottatt på personsvar

Dersom du har Personsvar Pluss kan du få faks videresendt via personsvar til en faksmaskin.

Slik gjør du:

 1. Ring opp personsvareren din på 921 000 00
 2. Tast 3 for å videresende
 3. Tast inn nummeret til faksmaskinen du vil skrive ut faksen på
 4. Tast '*' - stjerne
 5. Tast 1 for å bekrefte
 6. Tast 2 for å sende

Automatisk videresending av faks til et spesifisert nummer

Du kan programmere din NetCom Personsvar Pluss slik at fakser som mottas innenfor et gitt tidsrom automatisk blir skrevet ut på den faksmaskinen du ønsker.

Slik gjør du:

 1. Ring ditt personsvarnummer - tast passord
 2. Tast 3 for Personlig oppsett
 3. Tast 3 for Automatisk oppsett

Tips: Benytter du funksjonen "automatisk videresending av faks", kan du i stedet for faksnummeret, taste * (stjerne), og faksene skrives ut på din forhåndsdefinerte "tidsbestemte" faks. Fra hovedmenyen kan du skrive ut flere fakser samtidig.

Slik gjør du:

 1.    Tast # (firkant)
 2.    Tast 66* (stjerne)
 3.    Tast nummeret til faksmaskinen du vil skrive ut på - avslutt med * (stjerne)
 4.    For å bekrefte, tast 1

Priser for videresending av faks

 • Faks videresendt via personsvar til faksmaskin koster kr 3,- pr faks i tillegg til oppstartsavgift og ordinær samtaletid. For utskrift av faks i utlandet, gjelder NetComs utenlandspriser.
 • Ved tilbakering via Personsvar belastes oppstartsavgift kr 3,- og ordinær samtalepris.
 • Kopiering og videresending av faks til e-postadresse koster kr 0,-.

Bedriftsvar

Bedriftsvar gir deg samme muligheter som Personsvar Pluss. Med Bedriftssvar kan innringer i tillegg velge å bli satt over til sentralbordet, eller et annet forvalgt nummer ved å taste 1, dersom du ikke svarer.

Legg inn Personlig velkomsthilsen - se veiledning ovenfor. Gi beskjed i velkomstmeldingen at du kan taste 1 for å komme til "sentralbordet".

Du må kontakte ringe kundesenter Bedrift på 05051 for å få aktivere tjenesten.

Who Called

Med Who Called får du automatisk en SMS med nummeret til alle som har prøvd å få tak i deg mens mobilen har vært skrudd av eller utenfor dekning.

Tjenesten er  inkludert i alle NetCom abonnement, så du trenger ikke å bestille tjenesten. Du må imidlertid ha Personsøk (gratis) eller Personsvar for at Who Called skal fungere. Hvis telefonen har vært koblet av mobilnettet lenge, vil du motta meldinger som er maks 7 dager gamle.
 
Kontakt kundesenteret hvis du mangler tjenesten, eller ønsker å deaktivere den.

Ringe personsvar fra utlandet

Når du skal ringe Personsvar fra utlandet må du taste en personlig PIN-kode.

Slik gjør du:

 1. Ring +47 921 00 000 som normalt
 2. Du blir da spurt om å taste din PIN-kode
 3. Tast inn din kode og avslutt med * for å høre på talemeldingene dine

Hvordan lytte til talemeldinger i utlandet uten PIN-kode

Av sikkerhetsmessige årsaker kreves det at alle benytter PIN-kode når man ringer til sin talepostkasse fra utlandet. Det finnes for øvrig noen alternativer for å kunne avlytte talemeldingene:

 1. Er du bruker av Visual Voicemail slipper du å taste kode når du lytter til talemeldingene via klienten på telefonen

 2. Er du bruker av Personsvar Pluss kan du sette opp kopi av talemeldinger til e-post for så å lytte til meldingene ved å laste ned e-posten til telefonen

 3. Har du Personsvar Direkte vil du få talemeldingen levert som MMS til din telefon. Send SMS med kodeord PSD til 1989 for å bestille.

Var denne artikkelen nyttig?
0 av 0 syntes dette var nyttig
Har du flere spørsmål? Send oss en henvendelse

Kommentarer

Levert av Zendesk